imazhi i hamallit
Mbivendosja e sitit

intimitet

1- Publikimi i të dhënave

1.1- Gjatë regjistrimit, përdoruesit sigurojnë vetë të dhënat e tyre personale, me pëlqimin e tyre të qartë të nënkuptuar për ta bërë këtë.

1.2- Këto të dhëna personale janë:

1.2.1- Një identifikues lidhës i zgjedhjes së tyre (i detyrueshëm, publik);

1.2.2- Një fjalëkalim i zgjedhjes së tyre (i detyrueshëm, i fshehtë);

1.2.3- Një emër përdoruesi sipas zgjedhjes së tyre (publik);

1.2.4- Një përshkrim i shkurtër personal, i lihet zgjedhjes së përdoruesve (të detyrueshëm, publik);

1.2.5- Si opsionale, URL-të e llogarisë "sociale" (siç është Facebook);

1.2.6- Një imazh avatar, i cili mund të transmetohet direkt nga një llogari "sociale" ose nga sistemi Gravatar, ose i cili mund të ngarkohet nga përdoruesi, i cili është i lirë të përdorë një imazh sipas zgjedhjes së tij (i përshtatshëm për të gjithë audiencën).
Në mungesë të një imazhi të tillë, një avatar gjeometrik gjenerohet automatikisht.

1.3- Përdoruesit mund të modifikojnë lehtësisht këto të dhëna në llogarinë e tyre personale, të arritshme në veçanti duke klikuar në imazhin e tyre avatar.

1.4- Emrat e parë dhe të fundit të përdoruesve nuk kërkohen, por asgjë nuk i ndalon përdoruesit të përdorin emrat dhe mbiemrat e tyre të vërtetë.

1.5- Adresat e përdoruesve nuk kërkohen dhe nuk ka fushë për këtë.


2- Përpunimi i të dhënave

2.1- Ne nuk mbledhim të dhëna (për shembull, të dhëna teknike).
Të gjitha të dhënat sigurohen nga vetë përdoruesit.

2.2- E vetmja përpunim që aplikohet për të dhënat është ruajtja e tyre në bazën e të dhënave të serverit
Nuk ka përpunim, analizë, shkëmbim, publikim të të dhënave (përveç asaj që përdoruesit publikojnë në faqe), as shitblerje të të dhënave, etj.

2.3- Ne mund të dërgojmë postë elektronike për përdoruesit, vetëm nga "Autility.org" dhe vetëm për informacion ose konsultime në lidhje me sitin e Autorizimit.org.


3- Ruajtja e të dhënave

3.1- Nuk ka asnjë ruajtje të të dhënave përveç atyre të përshkruara më lart, e cila është thelbësore për funksionimin e faqes WordPress dhe shtrirjen e BuddyPress, për sa i përket përdoruesve.


4- E drejta e tërheqjes dhe fshirjes nga përdoruesit

4.1- Përdoruesit lehtë mund të fshijnë llogarinë e tyre në faqen e tyre të profilit personal.

4.2- Përdoruesit mund të shkarkojnë të gjitha të dhënat nga llogaria e tyre personale, përmes një butoni të dhënë për këtë qëllim nga shtesa BuddyPress në cilësimet e faqes së tyre të profilit.


5- Personi përgjegjës për të dhëna të ndjeshme

5.1- Nuk ka të dhëna të ndjeshme, por menaxheri i faqes dhe mbrojtja e të dhënave është pronari dhe administratori i saj, Eric LUCAS.

5.2- Adresa e personit përgjegjës:

Eric LUCAS
Ambasada e Autistanit
Avenida Nossa Senhora de Copacabana 542,
22020-001, RIO DE JANEIRO, RJ,
Brésil

na kontaktoni@ autistan.org

0
Ndani këtë këtu:

Ata na ndihmojnë

Klikoni një logo për të ditur si